10 zadivljujućih snimaka iz prirode

0
12

Fotografija prolaska vremena (time lapse) je video zapis napravljen sa mnogo fotografija snimljenih u određenim intervalima kako bi se dobila animacija. Mashable predstavlja 10 takvih videa prirode, u kojima se na fascinantan način bilježi životni vijek maslačka ili godišnja doba na jednom hrastu.