Deset Božjih zapovijedi u izvornom obliku i u promijenjenim i skraćenim verzijama

0
9393
  • Deset Božjih zapovijedi ili Dekalog (heb. דברימ devarim = “riječi”) je zakon što su ga Izraelci, prema biblijskom izvještaju, primili od Boga na planini Sinaju preko proroka Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog sužanjstva oko 1450. prije Krista.

desetBozijihZapovijedi

Prijevod s hebrejskog jezika (preveo Silvije Grubišić, Biblija:Izlazak 20, 2-17; vidi i Ponovljeni zakon 5,6-21) glasi ovako:

Izvorni tekst Deset zapovijedi:

Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
***
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
***
Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
***
Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.
***
Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
***
Ne ubij!
***
Ne učini preljuba!
***
Ne ukradi!
***
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
***
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

U prijevodima Biblije na hrvatski jezik u desetoj zapovijedi riječ rob je ublažena riječju sluga, pa bi točniji prijevod bio “Ne poželi žene bližnjega svoga; ni roba njegova, ni ropkinje njegove”.
Deset zapovijedi do danas čine temelj židovske i kršćanske vjere.

Izvanbiblijske varijante Dekaloga – Božjeg zakona – Deset zapovijedi, skraćene ili modificirane:

Deset zapovijedi u Rimokatoličkoj crkvi

Inačica koja se nalazi u rimokatoličkom katekizmu, ali i kod nekih drugih Crkava, donosi drugačiji, sažeti, tekst. U tom se tekstu umjesto spomena “subote” spominje “dan Gospodnji”. Za zapovijed koja spominje zabranu izrađivanja likova Rimokatolička crkva drži da je sadržana u prvoj zapovijedi (prema njenom nauku, likovi se ne štuju kao da su Bog ili sami sveci, nego samo kao podsjećanje na njih, dok se zabrana iz Deset zapovijedi odnosi na uvjerenje da božanstvo prebiva u izrađenom liku).
Deset zapovijedi kakve se rabi u Rimokatoličkoj crkvi potječu od svetog Augustina:
Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude!
Ne ubij!
Ne sagriješi bludno!
Ne ukradi!
Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

Deset zapovijedi u Pravoslavnoj crkvi

Sažeti, ali drugačije raspoređeni tekst zapovijedi donosi i Pravoslavna crkva, slijedeći raspored zapovijedi kakav su rabili istočni crkveni oci:
Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.
Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
Ne ubij.
Ne čini preljube.
Ne kradi.
Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
Ne poželi ništa što je tuđe.
Umjesto izraza “subota” u 4. zapovijedi izvornika, ima izraz “dan odmora”, što je i značenje hebrejske riječi šabat. Pravoslavna crkva, iako zadržava zabranu izrade likova, ipak štuje ikone, no, slično kao i u Rimokatoličkoj crkvi, ne drži da u njima stanuje božanstvo.

Deset zapovijedi u Evangeličkoj crkvi

Tekst Deset zapovijedi Evangeličke ili Luteranske crkve, poput Rimokatoličke crkve, slijedi raspored kakav je načinio sveti Augustin te nema zabranu izrađivanja likova, a zadnju zapovijed dijeli na dvije, dok poput onog Pravoslavne crkve, umjesto “subote” ima “dan odmora.”:
Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih Bogova uz mene.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Sjećaj se dana odmora, da ga svetkuješ.
Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji.
Ne ubij.
Ne čini preljub.
Ne kradi.
Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
Ne poželi kuće bližnjega svojega.
Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta, što pripada bližnjemu tvom.
**********************************************************************
Tijekom stoljeća, razvile su se i druge interpretacije Dekaloga, ovisno o teološkim karakteristikama religijskih zajednica koje su interpretirale Biblijski zapis. Danas je gotovo nemoguće sa sigurnošću reći koji je točan broj interpretacija, mada postoje neke koje su poznatije i medijski eksponiranije od drugih.
Primjerice, nakon Reformacije došlo je do procvata ikonoklastičke interpretacije Dekaloga koja smatra da riječi “Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.” označava zasebnu Zapovijed koja brani bilo kakvo kiparsko ili likovno djelo u sakralnoj umjetnosti. Nadalje, slavljenje Subote ( a ne Nedjelje ) kao “Dana Gospodnjeg” karakteristika je svih pokreta nastalih nakon svojevrsne šizme unutar millerijanske tradicije.

Gradišćansko-hrvatski:

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: Gospodinu Bogu tvojemu se klanjaj i nek njemu služi.
2. Ne primi imena Božjega zaman.
3. Spomeni se, da Gospodinov dan svetiš.
4. Poštuj oca i mater, da ti Bog da dug žitak, i da ti dobro ide na zemlji.
5. Ne umaraj.
6. Ne praznuj.
7. Ne kradi.
8. Krivo ne svidoči na bližnjega tvojega.
9. Ne poželji žene bližnjega tvojega.
10. Ne poželji imanja bližnjega tvojega.
Na gradišćanskom i kajkavskom jeziku ime Mojsija je Mojzeš, baš onako kao na prekomursko-slovenskom jeziku.

Kajkavski:

1. Ja sem Gospon Bog tvoj, nemaj tuđeh Bogov pred menum.
2. Ne primi imena Gospona Boga tvojega, zavman.
3. Spomeni se, da svetke svetiš.
4. Poštuj Otca i Mater.
5. Ne vumori.
6. Ne praznuj.
7. Ne kradi.
8. Ne govori krivoga svedočanstva proti bližnjemu tvojemu.
9. Ne poželej žene bližnjega tvojega
10. Ne poželi hiže, ni polja, ni sluge, ni službenice, ni vola, ni osla, ni marhe nikakove, bližnega tvojega.
Szveti Evangeliumi (1694)
Wikipedija, Deset zapovijedi, 01.03.2013.
**************************************************************************
PS
Deset zapovijedi se u Bibliji još naziva 10 Božjih zapovijedi a ne 10 židovskih zapovijedi. Židovski narod je jedini narod na svijetu koji je primio 10 zapovijedi od Boga. Kršćanstvo je preuzelo 10 zapovijedi od njih. Ostale religije nemaju 10 zapovijedi nego ih se nazire u tragovima u njihovim spisima. Židovski narod je izabran da čuva i objavi svijetu spoznaju o stvarnom Bogu.
Apostol Pavao zato postavlja pitanje koje i danas mnogi postavljaju: „Kakva je dakle prednost Židova? … Velika u svakom pogledu. Na prvome mjestu: njima su povjerena Božja proročanstva.“ (Rimljanima poslanica 3,1.2.)
Naravno, kao izabrani narod bili su posebna meta sotone i, nažalost, nisu prepoznali Isusa Mesiju. Nijedna optužba na Isusa nije bila istinita. Suđeno mu je po noći, pod pritiskom i Pilat je, mira radi, popustio, rekavši: „Pa kakvo je zlo učunio? Ja ne nađoh na njemu ništa što bi zasluživalo smrt. Dakle: išibat (?!) ću ga i pustiti. … Tada Pilat odluči da im bude što ištu. I pusti im onoga (Barabu) koji bijašen bačen u tamnicu zbog bune i ubojstva – onoga koga su tražili – a Isusa predade njima na volju.“ (Luka 23,22-25) Kad su Isusa razapeli rimski vojnici, Isus je molio: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“
Taj Isus je rekao da „nije došao promijeniti zakon nego ga izvršiti.“ I „Ako me ljubite vršit ćete moje zapovijedi.“ Apostol Ivan je rekao: „Ako vršimo njegove zapovijedi, po tom znamo da ga poznajemo.“ (1. Ivanova poslanica 2,3 i 3,4>) i „Tko god počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona.“ Božji zakon nitko ne smije mijenjati jer nema taj autoritet. Samo Bog može mijenjati Božji zakon. I što sad? Valja se držati izvornika!
Ivan L. Đidara/01.03.2013.