Deset zapovijedi

0
31

Deset zapovijedi
Nalazimo ih u Bibliji, u Knjizi Izlaska 20, 1-17:

“1. Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
2. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca — onih koji me mrze — na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
3. Ne uzimaj uzlud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime Njegovo.
4. Sjeti se da svjetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi; ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
5. Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
6. Ne ubij!
7. Ne učini preljuba!
8. Ne ukradi!
9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
10. Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!” (Izlazak 20,2-17)

Reader’s Digest je objavio priču koja ilustrira neuništivost Deset zapovijedi. Propovjednik je jutro za jutrom prolazio pored golemog gradilišta na autocesti i svaki put primijetio čovjeka koji je s maljem udarao po gomili velikog kamenja što se drobilo.
Jednog jutra propovjednik mu je rekao: “Ta gomila kamenja ne popušta lako, zar ne?”
Radnik je zamišljeno zastao prije nego što je odgovorio: “Ne, gospodine, ne popušta! Oni su poput Deset zapovijedi; može ih se razbiti, ali one su još uvijek s nama.”
Jedna priča Marka Twainea govori o licemjernom starom poslovnom piratu koji mu je rekao: “Prije smrti namjeravam poći na hodočašće u Svetu zemlju. Želim se popeti na vrh gore Sinaj i pročitati Deset zapovijedi što glasnije mogu.”
“Ja imam bolju zamisao za tebe”, predložio mu je Mark Twaine. “Zašto ne ostaneš ovdje kod kuće u Bostonu i držiš te zapovijedi?”
I to je velika stvar — držati ih, vršiti ih.
Blagoslovljeni su oni koji vrše Božje zapovijedi.
Blagoslovljen je utjecaj onih koji ih drže i vrše, ne s hladnim, legalističkim, već sa zahvalnim i radosnim srcem.

Gospodin Isus nije došao “ukinuti” ili poništiti Deset zapovijedi. On je dobro znao da su one temelj svakog trajnog društva i civilizacije. Istina, mi smo izostavili ponešto što se Židovima činilo vrlo važnim, ali ne i kraljevski Zakon koji uči, između ostalog, poštovanje i vjerno obožavanje Boga, poštovanje osobe, ljudskih prava i prava vlasništva. Ovo su posvuda temeljni zakoni. Nijedna osoba ili društvo neće biti pravedno ako ih izostave ili im se usprotive.

Ernest Lloyd