Izjava Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj o Zdravstvenom odgoju

0
11

Zdravstveni odgoj u školama smatramo velikom pomoći roditeljima i medicinskim ustanovama pri zdravstvenom prosvjećivanju djece. Zdravstvena kultura mora uvijek ostati važna sastavnica cjelovitog odgoja mladih.

Žao nam je što u tom plemenitom nastojanju postoje nesporazumi koji zadiru u područje ljudskih i vjerskih prava i sloboda, a za koje vjerujemo da se mogu brzo i jednostavno prevladati. U tome se smislu očitujemo:

Prema Svjetskoj deklaraciji o ljudskim pravima, “Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere.” (Članak 18.)

Uskratiti ideološku slobodu pojedincu napad je na njegovo ili njezino dostojanstvo. Koliko vrijedi čovjek ako ne smije živjeti prema svojim uvjerenjima? Ovu vrijednosnu stvarnost ljudskog bića
valja spoznati i konstatirati poput Newtonovih izračuna koji samo potvrđuju ono što je već postojalo. Ljudsko dostojanstvo trebaju poštivati pojedinci jednako kao i društvena sredina –vjerska/ideološka i politička. Ljudska prava i slobode su toliko temeljni (sveti), da ih niti jedna vlast, vjerska ili civilna, ne smije oduzeti niti zanijekati. Stoga, u konkretnom slučaju spornih dijelova četvrtog modula Zdravstvenog odgoja, smatramo da je mudro i nužno načiniti kompromis koji je rukovođen vjerskim i ideološkim vrijednostima roditelja koji žele, ali su i
obvezni odgajati svoju djecu.

Za sve koji smatraju da nema ništa sporno u četvrtom modulu Zdravstvenog odgoja, problem ne postoji. Međutim, za djecu onih roditelja koji protestiraju zbog dijelova četvrtog modula valja uskladiti sadržaj nastavnog plana s njihovim životnim vrijednostima. Budući da se izborna nastava prakticira u naprednim odgojno-obrazovnim sustavima, ne postoji zapreka da se na isti način brzo i lako riješi ovaj nesporazum.

Na taj bismo način, uz Zdravstveni odgoj, naučili našu djecu i roditelje međusobnom uvažavanju i slobodi koja razumije i cijeni drugog i drukčije.
U ime Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj
Mr. sc. Ljiljana Matković-Vlašić, predsjednica / Dr. sc. Dragutin Matak, glavni tajnik