Kada pišu rukom, djeca uče brže i pamte bolje

0
11

hand writtingJe li pisanje rukom važno? I ne previše, čuje se sve češće u posljednje vrijeme ali se sa tim ne slažu psiholozi i neurolozi, koji su ukazali na neke izuzetno važne detalje koje trebamo znati u vrijeme kada se razmišlja o uvođenju tehnologija poput tablet računala od prvog razreda osnovne škole.

The New York Times je nedavno objavio rezultate istraživanja koji upućuju na nove dokaze da je veza između pisanja rukom i sveobuhvatnog razvoja obrazovanja veoma duboka. U Sjedinjenim Američkim Državama učitelji djecu uče pisati rukom samo u predškolskoj skupini u vrtiću i prvom razredu osnovne škole, a nakon toga prelaze na tipkovnicu.

Neurolozi tvrde da pisanje rukom aktivira područja u mozgu koja nam pomažu učiti brže i bolje i da djeca brže uče čitati kada nauče dpisati rukom, ali i bolje stvaraju ideje i zadržavaju informacije.
„Dok pišemo, automatski se aktivira jedinstveni neuronski krug. To je srž prepoznavanja načina izražavanja u svijetu pisane riječi, svojevrsno prepoznavanje mentalne simulacije koja se odvija u vašem mozgu”, kaže Stanislav Dehaene, psiholog s Francuskog fakulteta (Collège de France) u Parizu.

Studija koju je proveo Univerzitet u Indiani ukazuje da se u mozgu djece pri pisanju rukom aktiviraju tri područja – lijevi fuziformni gyrus, inferiorni frontalni gyrus i zadnji parijetalni korteks. To su ista područja koja se pokreću i kod odraslih koji uče čitati i pišu. Kod djece koja su tipkala ili samo pratila slova, nije bilo nikakve aktivacije ovih područja.

Psihologinja Karin James, koja je učestvovala u istraživanju, pojašnjava da kada pišemo rukom, moramo planirati i izvršiti akciju kako bismo na kraju isporučili konkretan rezultat u obliku slova i riječi.

„To je jedna od prvih demonstracija mozga koji se mijenja pod utjecajem vježbanja”, objašnjava James.

Ostale studije, koje su uspoređivale performanse dece koja su svoje sastave pisala rukom i onih koji su tipkali, pokazale su da djeca koja pišu rukom produciraju više riječi i originalnih ideja, nego ona koja koriste tipkovnicu. Ne iznenađuje da su istraživači otkrili i da su djeca s boljim rukopisom također pokazala izuzetnu aktivnost u radnoj memoriji.

Izvor: Roditelji