Keks

0
9

Keks

Čekajući u zrakoplovnoj luci da počne ukrcavanje u zrakoplov, jedna je gospođa sjedila na udobnom trosjedu čitajući novine. Još je ranije kupila kekse tu u trgovini u zrakoplovnoj luci kako bi ih imala pri ruci kad uđe u zrakoplov. Dok je tako čitala, krajičkom je oka zamijetila čovjeka koji je sjedio kraj nje kako jede keks. Pogledala je malo bolje i primijetila da je njezina kutija s keksom otvorena i da čovjek jede upravo iz nje.

Žena nije mogla vjerovati da čovjek može biti tako neugodan i jesti keks iz njezine kutije. Kako ne bi ostala bez keksa, polako je ispružila ruku, uzela jedan keks a zatim privukla kutiju s keksom bliže sebi. Na njezino zaprepaštenje, čovjek do nje je i dalje nastavio jesti kekse. Postajala je sve nervoznijom. Pružila je ruku i uzela preostale kekse iz kutije, osim jednog, i jela ih.

Tada je čovjek pružio ruku i uzeo posljednji keks iz kutije. Prije no što ga je primaknuo ustima prepolovio ga je te jednu polovicu vratio natrag u kutiju, za gospođu pokraj sebe a drugu polovicu je pojeo. Ovo je gospođu toliko naljutilo da je ljutito zgrabila praznu kutiju od keksa u kojoj je još bila samo polovica posljednjeg keksa, zgužavala je i stavila u svoju torbu. Zatim, još veći šok. U svojoj je torbi primijetila istu takvu kutiju keksa, ali još neotvorenu.

 Moguća primjena:

«Nemojte suditi pa sigurno nećete biti suđeni, ne sudite pa sigurno nećete biti osuđeni.» (Luka 6,37) Wayne Rice, Hot Illustrations, u Odjeku, br. 44, ožujak-travanj 1996)