Koliko košta oprost ?

0
33

unnamed-27

Mahatma Mohandas Gandhi (1869.-1948. ubijen)  

unnamed-28

 

Mahatma Gandhi je jednom ispričao : «Imao sam petnaest godina kad sam počinio krađu.

Budući da sam imao dugova, ukrao sam svome ocu zlatni ručni sat kako bih vratio dug.

Ali, kad više nisam mogao podnositi teret krivnje, otišao sam ocu. Kad sam stao pred njega,

od stida nisam bio u stanju progovoriti ni riječ. Zato sam svoje priznanje napisao.

Dok sam mu pružao listić, drhtao sam cijelim tijelom. Otac je pročitao tekst, zatvorio oči

i onda ga pokidao. « Dobro. », – rekao je i zagrlio me. Nikada više nije spomenuo ovaj slučaj.”

 


Moguća primjena :

“Blažen onaj kome je grijeh otpušten (oprošten). …

Prešutjet sam htio, al’ kosti mi klonuše. …

Tad grijeh svoj tebi priznah

i krivnju svoju više ne skrivah. …

Kličite svi koji ste srca čestita.”

(Psalam 32,1.3.5.11)


«Jer je plaća grijeha smrt». (Rimlj.6:23)

“Onaj tko prikriva svoje grijehe, neće napredovati, a onaj tko ih priznaje i napušta, imat će milosrđe.” (Izreke 28,13. GBV)

Dr. sc. Ivan L. Đidara