Novac i smrt

0
5

Novac i smrt

U Njemačkoj u Bonnu, neki je kućevlasnik 1998. provalio u stan Wolfganga Dircksa kad je Dircksova banka prestala plaćati najamninu. Kućevlasnik je našao kostur – kostur – kako sjedi pred televizijskim prijemnikom koji je još uvijek bio uključen.

Nevjerojatno je bilo da su žaruljice na božićnom drvcu još uvijek treperile, a u blizini njegove stolice nalazio se televizijski program od 05. prosinca 1993. Vjerojatno je toga dana umro i nikome nije nedostajao svih pet godina. Treba li nešto dodati o potrebi za drugima?