Očenaš – komentar na molitvu

0
22

jesusbaptism

Nemoj reći:
OČE

– ako se svakog dana ne ponašaš kao sin ili kći.

Nemoj reći:
NAŠ

– ako živiš izoliran u svojoj sebičnosti.

Nemoj reći:
KOJI JESI NA NEBESIMA

– ako misliš samo na zemaljske stvari.

Nemoj reći:
BUDI VOLJA TVOJA

– ako je ne prihvačaš kada je bolna.

Nemoj reći:
KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI DAJ NAM DANAS

– ako se ne brineš za gladnu braću, beskućnike i neprosvijećene.

Nemoj reći:
NE UVEDI NAS U NAPAST

– ako imaš namjeru ostati u grijehu i dalje griješiti.

Nemoj reći:
IZBAVI NAS OD ZLA

– ako se ne boriš protiv zla.

Nemoj reći:
AMEN (to znači: Neka tako bude)

– ako još nisi shvatio molitvu Očenaš.

fra Ante Grbeš