Život pod maskama

0
24

unnamed (1)ab
Odakle potječe taj običaj maškara i što je sve s time povezano u kršćanstvu?Tradicija karnevala u Veneciji započela je još u doba Mletačke Republike.
unnamed (2)a

Karneval – prema lat. Carrus navalis – kola-brod ili brod-kola; u staroj su Grčkoj takva kola pravljena za svečanost proljetnog dolaska boga Dioniza – dionizijski, pripada kultu boga vina, Dioniza (v.Bako), raskalašen, raspojasan; pijan od veselja, i od Grka su taj običaj preuzeli Rimljani; nepravilno dovedeno u vezu sa lat. Caro, carnis – meso, prema B.Klaiću, Rječnik stranih riječi, str.628. Zora, Zagreb 1968.
Lat. carne vale: zbogom meso; crkveni lat. Domenica ante carnes tollendas: nedjelja prije suzdržavanja od mesa) u rimokatolika nedjelja prije Pepelnice; izvorno dan uoči preduskrsnog suzdržavanja od mesa, poslije vrijeme od Bogojavljenja do Pepelnice u kojem se odavalo zabavama i užicima prije Korizme( – poklade).
Karnevali su običaji (ophodi, plesovi, presvlačenje) vjerojatno nastali pod utjecajem kasnoantičkih rimskih svečanosti (saturnalija, luperkalija) održavanih za siječanjskih kalenda. Prvi put su takvi običaji zabilježeni 1142. godine; od XV. stoljeća imaju obilježja svečanosti.

…nastavi čitati